Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_bucarest

Dichiarazione_valore

 

Dichiarazione_valore

Prenota OnLinePrenota OnLine

N.B. Programările pot fi efectuate numai pentru o dată cuprinsă în următoarele două săptămâni. De exemplu dacă vă conectaţi la sistem în ziua 1 a lunii este posibil să faceţi o programare alegând o dată cuprinsă între ziua 2 şi ziua 15 a lunii în curs.

Manuale Prenota Online
ITALIAN    ROMÂNDECLARAŢIA DE VALOARE

“Declaraţia de valoare” este un document scris în limba italiană care indică valoarea unui act de studiu obţinut de o anumită persoană într-un alt sistem de învăţământ decât cel italian. Este un act de natură exclusiv informativă neconferind în sine nicio formă de recunoaştere şcolară, universitară sau profesională, care ţine de competenţa exclusivă a autorităţilor italiene în Italia. Declaraţia de valoare este eliberată numai pentru actele de studiu finale în scopul continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene, pentru înscrierea la cursuri universitare şi post-universitare în Italia şi pentru a demara în Italia procedura de echivalare a actului de studiu obtinut în România.

Secţia Consulară din Bucureşti (dv.bucarest@esteri.it) eliberează "Declaraţiile de valoare" pentru actele de studiu obţinute în Romania.

Documentaţia necesară pentru a cere “Declaraţia de valoare”
A)
Formularul de cerere a “Declaraţiei de valoare” care poate fi descărcat clicând aici.

B) Actul de studiu (diploma) în original. Actele de studiu vor fi insoţite de foaia matricolă pentru invatamantul gimnazial si liceal şi de suplimentul la diplomă pentru învăţământul universitar.

C) Certificatul de confirmare “Adeverinţa de autenticitate” din partea instituţiei de învăţământ preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu, conţinând ştampila, semnătura şi data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obţinerea efectivă a actului de studiu, durata, tipologia (învăţământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituţia care a eliberat actul de studiu este publică sau privată şi, în acest ultim caz, trebuie indicata legea de acreditare.

D) în cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta copii ale actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui de familie.

E) copia actului de identitate al solicitantului, în curs de valabilitate.


Cum se prezinta dosarul
1)
Formularul de cerere a “Declaraţiei de valoare” (indicat la litera A) completat integral si semnat de catre titularul actului de studii (NU de catre delegatul acestuia), insotit de copia actului său de identitate, in curs de valabilitate (pentru cetatenii rezidenti in Italia se prefera copia cărtii italiene de identitate).

2) Actele de studii (diplomele) si foile matricole (indicate la litera B) pentru invatamantul gimnazial, studii profesionale si invatamantul liceal vor trebui vizate de catre Inspectoratul şcolar teritorial si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre Prefectura competentă, in functie de locul eliberarii actelor de studii.

Diplomele universitare şi suplimentele la diplomă (indicate la litera B) vor trebui vizate de catre Ministerul Educaţiei Nationale – C.N.R.E.D. (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre Prefectura română competentă.

3) Copii legalizate ale actelor de studii originale (indicate la litera B) - diploma, foaie matricola, respectiv supliment la diploma - efectuate de un Notar Public român si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre Camera Notarilor competentă teritorial.

4) Traduceri legalizate în limba italiană ale actelor de studii originale (indicate la litera B) - diploma, foaie matricola, respectiv supliment la diploma - efectuate de catre un traducator autorizat, apoi legalizate de un Notar Public român si apoi legalizate cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre Camera Notarilor competentă teritorial.

5) Certificatul de confirmare “Adeverinţa de autenticitate” in original, din partea instituţiei de învăţământ preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu, conţinând ştampila, semnătura şi data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obţinerea efectivă a actului de studiu, durata, tipologia (învăţământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituţia care a eliberat actul de studiu este publică sau privată şi, în acest ultim caz, trebuie indicata legea de acreditare.

6) In cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului actului de studii, se vor prezenta copii simple ale documentelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) din care sa reiasa schimbarea prenumelui sau a numelui de familie.

7) Cetatenii rezidenti în Italia pot legaliza documentele indicate la punctul 3), la autorităţile competente italiene (Legea nr. 15/1968 şi Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445/2000) şi pot cere traducerile indicate la punctul 4), traducătorilor autorizaţi de pe lângă instanţele italiene.

8) Documentele necesare pentru obtinerea „Declaratiei de Valoare” trebuie prezentate personal de către solicitant, sau prin intermediul unei persoane de încredere cu delegatie din partea solicitantului. Delegatia/procura poate fi facuta dupa cum urmeaza:

- Pentru cetatenii rezidenti in Italia delegatie simpla, scrisa in limba italiana, insotita de copia unui document de identitate in curs de valabilitate si, preferabil, si de copia cartii italiene de identitate;

- Pentru cetatenii rezidenti in Romania procura facuta la Notar Public roman, legalizata cu Apostila (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre Camera Notarilor competenta.

De asemenea, delegatia/procura poate fi facuta:

- La Primariile italiene de resedinta;

- La reprezentanţele diplomatice si consulare ale Romaniei in Italia, sau in alte State, cu conditia ca procura sa fie semnata de catre solicitant.

Taxa pentru eliberarea „Declaratiei de Valoare” este in prezent de 41 EURO.
Aceasta taxa se plateste in RON (LEI noi) la momentul prezentarii dosarului.

N.B. Este obligatorie, de asemenea, efectuarea copiei xerox a intregii documentaţii, care impreuna cu originalele, copiile legalizate si traducerile legalizate in limba italiana se prezinta la Cancelaria Consulara într-un dosar plic, pe care se completeaza datele personale ale solicitantului.

Modalitatea de eliberare a Declaraţiei de valoare
Solicitantul, după ce s-a programat urmând procedura denumită “Programare online” (clichează aici pentru programare), este primit de biroul unde un funcţionar preia documentaţia care este examinată mai întâi împreună cu solicitantul/solicitanta şi ulterior cu responsabilul biroului care, după evaluarea actelor, stabileşte împreună cu solicitantul data la care va putea fi retras documentul final. ”Declaraţia de valoare” este de obicei eliberată în termen de cinci zile lucrătoare.

 


120